skrocony odpis aktu urodzenia

Mercedes S140 Auto z Klasą

Temat: Lutusie część VIII
...ma być dziecko Miejsce złożenia dokumentów: Właściwy stałemu miejscu zamieszkania urząd gminy; Ewidencja ludności i dowody osobiste Termin załatwienia sprawy: Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc Uwagi: Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego. Termin ważności dowodu osobistego 5 lat. Paszport Wymagane dokumenty: - wniosek, - dwa zdjęcia - skrócony odpis aktu urodzenia - wypełniona zgoda rodziców (W przypadku braku jednego z rodziców (zgon, pozbawienie całkowite praw rodzicielskich) wymagany jest skrócony odpis aktu zgonu, postanowienie sądu rodzinnego o całkowitym pozbawieniu praw rodzicielskich.) Opłaty: 30 zł. Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc Paszport na żądanie rodziców może być ważny maksymalnie na 5 lat. Przy składaniu wniosku obowiązkowa jest...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=52206Temat: Hardkon - pytania
Ja mam trochę mniejszy problem niż Dominaris. 18 urodziny mam tuż przed rozpoczęciem się Hardkonu i musiałby się zdarzyć cud, żeby mi wyrobili w tak krótkim czasie dowód osobisty. Zdaje sobie sprawę, że nie każdy honoruje legitymację szkolną jako dowód (łatwo podrobić itp.). Co w takim razie mam przedstawić na akredytacji? Wystarczy legitymacja szkolna, karta pływacka, albo karta rowerowa czy może mam brać ze sobą paszport, albo skrócony odpis aktu urodzenia?
Źródło: tir.yum.pl/forum/viewtopic.php?t=1970


Temat: Renty i zasiłki
...w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Koniecznym załącznikiem do wniosku jest również uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Natomiast osoba, która ukończyła 75 lat życia, do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza tylko dokument potwierdzający wiek, np. dowód osobisty albo skrócony odpis aktu urodzenia. Wypłata zasiłku Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest na czas określony, np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wówczas zasiłek wypłaca się tylko przez ten czas. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, na który został...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Temat: Masz dziecko, weź becikowe
...1 tys. zł na każde urodzone lub przysposobione dziecko. Wniosek o zapomogę składasz na piśmie w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne). Masz na to dwanaście miesięcy od urodzenia albo przysposobienia dziecka. Jeśli przekroczysz termin, pieniędzy nie dostaniesz. Do wniosku dołączasz: ● dokument tożsamości osoby starającej się o becikowe, ● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka, ● pisemne oświadczenie, że zapomogi jeszcze nie odebrałaś ani Ty, ani Twój małżonek (drugi rodzic dziecka). Uwaga! Jeśli twoja rodzina ma niskie dochody, masz prawo do zasiłku rodzinnego (na każde, także nowo narodzone dziecko) i do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (to nie to samo co jednorazowa...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=6971


Temat: Świadczenia rodzinne
...zajmuje w twojej gminie). Przede wszystkim musisz przygotować wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. To sporo wypełniania. Trzeba wpisać: swoje dane (łącznie z PESEL-em); wymienić imiona dzieci (podać ich PESEL-e), a jeśli się uczą, podać adresy szkół; wskazać, o które dodatki się ubiegasz. Musimy też podpisać oświadczenia dotyczące poszczególnych dodatków i wymienić dokumenty dołączane do wniosku: skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (jeśli kolejny raz występujesz o zasiłek, nie musisz ponownie składać odpisów); jeśli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko ukończyło 18 lat i się uczy; zaświadczenie o dochodach rodziny -...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=20


Temat: [prawo] Nowy fundusz alimentacyjny
...skomplikowany. Wypełnienie go będzie łatwiejsze dzięki wzorowi, który publikujemy poniżej i objaśnieniom zawartym w ramce obok. Do wniosku należy dołączyć dokumenty (jeśli są to kopie, należy przedstawić także oryginały do wglądu), które potwierdzają spełnienie warunków wymaganych do otrzymania świadczenia. Są to przede wszystkim: uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość składającego wniosek, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie komornika o wysokości alimentów przekazanych na rzecz dziecka w 2007 roku, zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów rodziny osiągniętych w 2007 roku. Pierwsze świadczenia z funduszu będą wypłacone za październik. Okres, na który zostanie przyznane świadczenie, trwa od 1 października do 30 września...
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=181


Temat: ShoutBox czyli OT jest wspaniały ;)
...mogę [Dzisiaj 15:33] Yac: MaR - ale Camele też ok - co?:D [Dzisiaj 15:34] Model: może i tak ale ja za marudzenie Cię nie banuje ani warnami nie straszę [Dzisiaj 15:46] 101st Paratroop: Bo nie masz dostępu do panelu... [Dzisiaj 15:53] Model: i to jest śmiech na sali [Dzisiaj 15:59] 101st Paratroop: Poproś ładnie to może Ci dadzą. [Dzisiaj 16:00] Model: Yac dlaczego ja nie mogę dawać banów i warnów ? [Dzisiaj 16:16] HAVOC: podanie, 3 zdjęcia, skrócony odpis aktu urodzenia i 'koperta' na rzecz rozpatrzenia wniosku, dodatkowa 'koperta' na rzecz pozytywnego rozpatrzrenia ^^ [Dzisiaj 16:19] Model: Ty tam uważaj sobie ztymi kopertami bo ja kiwne palcem i kontrakt z czechami poleci w kartofle [Dzisiaj 16:20] HAVOC: wliczone w ryzyko zawodowe ^^ [Dzisiaj 16:28] Model: jasne ;p
Źródło: forum.armacenter.pl/viewtopic.php?t=9


Temat: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
...należy dołączyć następujące dokumenty: 1. decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (dotyczy osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo); 2. kartę przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki (dotyczy nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP); 3. dokument potwierdzający tożsamość albo
Źródło: klublatimeria.fora.pl/a/a,170.html


Temat: Becikowe
...Po zmianie becikowe otrzymają wszyscy uprawnieni, którzy okażą zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedną wizytę ciężarnej u ginekologa lub położnej, w tym też i te kobiety, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono jego wypłaty. Oprócz zaświadczenia lekarskiego niezbędne będą dokumenty, które wymagane są obecnie, tj.: wniosek o wypłatę świadczenia, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument tożsamy oraz pisemne oświadczenie, że nie pobrano wcześniej świadczenia na to dziecko. CZYTAJ WIĘCEJ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=563


Temat: zaświadczenie z USC
Dziewczyny, ja w piątek wybieram się do USC, wiecie może czy dostanę "od ręki" skrócony odpis aktu urodzenia?
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=1041


Temat: SLUB KONKORDATOWY
...nie wiemy jak za to się zabrać. Ja jestem zameldowana w Tarnowie Podgórnym a mój narzeczony w Poznaniu. Ślub bierzemy u mnie, więc ja idę tylko do USC w Tarnowie biorę to zaświadczenie, że nie jestem mężatką, i tu już się rodzi pierwsze pytanie, czy muszę to załatwiać osobiście, czy np. któryś z rodziców może to zrobić? I ja już nic więcej stamtąd nie potrzebuję? Natomiast narzeczony z USC Poznań pobiera zaświadczenie, że jest wolny i skrócony odpis aktu urodzenia, u swojego księdza załatwia zapowiedzi i z tymi 3 papierkami idziemy do mojego księdza, tak? Jeśli się mylę, to proszę o "naprostowanie" mnie:) I z góry dziękuję za pomoc.
Źródło: poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php?t=65


Temat: [prawo] Alimenty na dziecko dla samotnej matki
...utrzymania dziecka lub płaci zbyt mało, matka dziecka powinna wystąpić z pozwem o alimenty. Do pozwu powinna dołączyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Takie zabezpieczenie (wydawane przez sąd po uprawdopodobnieniu dochodzonego roszczenia) zobowiązuje ojca do wpłacania przez czas trwania postępowania ustalonej przez sąd kwoty matce dziecka do 10. dnia każdego miesiąca. Do pozwu o alimenty należy dołączyć: * skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (zupełny w wypadku sądowego ustalenia ojcostwa) * skrócony odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku o ustaleniu ojcostwa * zaświadczenie o dochodach * dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko * wskazać świadków na okoliczność kosztów utrzymania i potrzeb dziecka oraz na okoliczność sytuacji materialnej pozwanego, jeżeli np. ma źródło dochodów, którego nie ujawnił. Jak...
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=182


Temat: zaświadczenie z USC
Bylismy po zaswiadczenie i musielismy oboje wybrac skrocony odpis aktu urodzenia, po 22 za sztuke a co najleepsze to nie płącilismy 84 zł opłaty skarbowej poniewaz tą kwote musimy uiscic w Urzedzie pod kitory nalezy miejsce zawarcia zwiazku małżenskiego w tym wypadku to nie bedzie Rzeszow ajajajjj
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=1041


Temat: zasiłki i świadczenia
...się bowiem rodzicom naturalnym z tytułu urodzenia dziecka bez konieczności sprawowania opieki nad nim. Rozwiązanie to jednak wydaje się niezbyt sprawiedliwe i postulować można o zmianę ustawy w tym zakresie. Wniosek o tę zapomogę uprawniony powinien złożyć w urzędzie gminy lub upoważnionym przez gminę ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W sytuacji, kiedy obydwoje rodzice będący obywatelami polskimi zamieszkują za granicą, „becikowe” nie przysługuje. Wynika to z ustawy o świadczeniach rodzinnych, która stanowi, że aby uzyskać świadczenie rodzinne należy co najmniej rok przed złożeniem wniosku zamieszkiwać na terenie Polski. Możliwe jest przyznanie tej zapomogi w formie rzeczowej. Jest ono bowiem...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7021


Temat: dowód osobisty
Robiłem prawo jazdy pokazując w ośrodku ruchu drogowego paszport bo nie chciało mi sie składac wniosku o dowód. No ale cóż, niedługo skończę dzięwietnaście lat i chyba jednak musze tendowód wyrobić. Pytanie: Czy jeżeli składam wniosek w tym samym mieście, w którym się urodziłem i jestem zameldowany, to czy musze dołączać do wniosku " skrócony odpis aktu urodzenia" ? Bo pobranie go z urzędu obok kosztuje podobno 20 zł. poprawiono dla: TANK26, wysokopoziomowy dorozwój Ten post był edytowany przez mr.masta dnia: 26 Listopad 2005 - 20:19
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=125149


Temat: ŚLUB ZA ROK- co się robi i kiedy??
...Więc podstawa to menu - wtedy mozna oszacować koszt produktów. Alkohol - wódka 0.5 l na osobę wino - butelka na 2 osoby, do tego napoje tak m niej więcej 1.5 -2 l na osobę ( gazowane, soki, woda). jeśli chodzi o dokumenty to są ważne 3 miesiace od daty wystawienia. Jak ustalisz termin z księdzem on Ci powie które kiedy masz donieść. Z tego co pamiętam to trzeba 1.odebrać z kancelarii parafialnej metrykę chrztu 2.odebrać z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony odpis aktu urodzenia 3. nie wczesniej niz 3 miesiace przed slubem w USC podpisuje się oswiadczenie ze nie ma przeciwwskazań do zawarcia malzenstwa - idzie się tam z dowodem osobistym 4. jeśli ślub jest w parafii Pany Młodej – z parafii Pana trzeba załatwić „zaświadczenie o chrzcie św. Z adnotacja o bierzmowaniu do ślubu kościelnego”. Aha jeszcze wymagane sa (jeśli nie macie)nauki przedmałżeńskie to...
Źródło: 5xlclub.pl/viewtopic.php?t=3225


Temat: Papierologia przedślubna
...Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci. Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty: dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość; skrócony odpis aktu urodzenia; ( Wydaje USC, koszt ok 22 zł) Dodatkowo: osoba rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; wdowa lub wdowiec - należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka; pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy....
Źródło: slub-wesele.com/forum/viewtopic.php?t=438


Temat: Paszport
witam czy w gryfinie mozna wyrobic paszport ? czy tez musze jechac do szczecina ? czy ma ktos linka do wnioskow paszportowych ? mozna je sobie samemu wydrukowac ? cy musza byc tylko oryginalne z urzedu ? gdzie dostane skrócony odpis aktu urodzenia ?.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=5613


Temat: Sobotni wątek pogaduchowy :D
...dziecka, a następnie na koszty komornicze i zaległość w Funduszu Alimentacyjnym. Bieżące alimenty oznaczają alimenty za miesiąc, w którym dłużnik alimentacyjny dokonał wpłaty. Jakie dokumenty są potrzebne, co muszę zrobić, gdzie się zgłosić, aby otrzymać zasiłek? Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek, - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, - orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne), - zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, - informację sądu o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka (jeśli o wsparcie ubiega się opiekun faktyczny), - kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej...
Źródło: babskieforum.pl/viewtopic.php?t=2739


Temat: Świadectwo chrztu i bierzmowania
sabi2505, I tu chyba ten USC w Sanoku sam weźmie ten skrócony odpis aktu urodzenia. Inaczej jest jak w grę wchodzi inne miasto, ale i to jest do załatwienia korespondencyjnie.
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=658


Temat: alimenty
...dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku, przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny. 4) [...] Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). nalezaloby rowniez dolaczyc: Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego alimenty. Zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. Od momentu w ktorym zaczynsz korzystac pomocy Funduszu Alimentacyjnego ojciec dziecka staje się dłużnikiem państwa (to, że nie wywiązuje się z alimentacji może być zgłoszone do biur informacji gospodarczej). Wowczas to nie jest ona ścigany...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: wszystkie starające połączmy się na part II + I :-)))
zapomniałam dodać że jak sie urodziliście w innej miejscowości niż US to musicie mieć skrócony odpis aktu urodzenia. A jeśli ta sama miejscowośc to nic poza dowodem osobistym
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=32944


Temat: Formalności po ślubie
dziewczyny jaki kiedys wymienialam dowod z książeczkowego na te co teraz funkcjonują w państwie potrzebowalam zdjęcia odpowiednie, wypelniony druczek ze zmieniam itd no i skrócony odpis aktu urodzenia. Bo nie mieszkam w poznaniu, a urodzilam się w poznaniu. Czy etraz do wymiany dowodu z razji zmiany nazwiska tez będzie mi potrzebny odpis aktu urodzenia??
Źródło: poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php?t=2763


Temat: Zmiana cennika w USC od 2007r.
witam odpowiem z autopsji : byłam w urzedzie we wtorek, skrócony odpis aktu urodzenia kosztuje 22 zł. Kasa jest obok w urzędzie na pierwszym piętrze. A odebraliśmy akty w czwartek czyli w sumie czekaliśmy niecałe dwa dni. Teraz dopiero pójdziemy do naszego urzedu i tam zapłacimy po 84 zł.
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=5522


Temat: Wasza Kolekcja Gier
up A skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie lekarskie też należą do Twojej kolekcji Ej to nie fair, przed chwilą były dwa zdjęcia, a teraz już jedno
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=40526


Temat: Formalności
Powiedzcie mi jak to jest z tymi Urzędami Stanu Cywilnego. My za zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w USC u mnie w Pilawie zapłaciliśmy nie 75 zł a 81. Mój P. w Wawie na Pradze Południe w USC za skrócony odpis aktu urodzenia zapłacił 18 zł a nie 20 a ja 20zł. Ja myślałam, że skoro to urząd to ceny są ustlone odgórnie a tu się okazuje, że co urząd to inne ceny
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=704


Temat: Formalności
My na głupi skrócony odpis aktu urodzenia musimy czekać 5 dni... Najlepsze jest to, że mam
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=704


Temat: Uznanie dziecka urodzonego za granica
...na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Osoba ubiegająca się o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego powinna złożyć w urzędzie konsularnym:   1. Należycie umotywowany wniosek.   2. Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.   3. Dokument stwierdzający nabycie obywatelstwa obcego lub przyrzeczenie nadania tego obywatelstwa.   4. Odpis lub fotokopię dokumentu tożsamości.   5. Skrócony odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.   6. Dokumenty urodzenia dzieci, jeżeli wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również dzieci.   7. Życiorys w dwóch egzemplarzach. i trwa to dosc dlugo...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34903


Temat: Ciężarówki 2009
...tylko samorządy fundują ten dodatek). Aby otrzymać becikowe dla wszystkich, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w zależności od tego, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej – tylko 3 miesiące na złożenie wniosku). Oprócz tego należy okazać dowód osobisty oraz przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe. Niektóre gminy żądają podania numeru PESEL dziecka. O becikowe dla najuboższych można się starać, gdy dochód netto rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 504 zł na osobę (583 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Szczegółowe informacje można...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=450925


Temat: Co z bierzmowaniem?
...wyjaśniła, opowiedziała nam o naszych małżeńskich obowiązkach i złożyła nam piekne życzenia! A ja złożyłam oświadczenie o nazwisku, podpisałam formularz, że nie jesteśmy spokrewnieni i dostałam dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Teraz idziemy z tym do księdza. I mój K. ponieważ jest spoza miejscowości, w której będzie Ślub nie musiał na szczęście jechać do tej miejscowości po ten skrócony odpis aktu urodzenia, bo wykopał w domu jakiś stary ( sprzed 20-tu lat, jeszcze na nim widnieje Polska Rzeczpospolita Ludowa ), ale Pani powiedziała, że taki może być, tylko nie było znaczka skarbowego, wiec trzeba było przelać na konto urzędu w tamtej miejscowości urodzenia mojego K 22 zł, wydrukowaliśmy potwierdzenie i wszystko grało. Ja za swój nie musiałam płacić, bo był w tym samym Urzędzie w którym składalismy...
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3435


Temat: dzien slubu...
...(jak Wy ). Jak zadzwoniŁam na w poŁowie stycznia to pani mnie mocno nastraszyŁa, że u nich termin ślubu rezerwuje się z ponad póŁrocznym wyprzedzeniem (czyli najlepiej jeszcze w grudniu poprzedniego roku). Jednak potem na spokojnie wszystko udaŁo nam się zaŁatwić do końca lutego - więc się mocno nie martw - ale zacznijcie się dowiadywać wcześniej niż w ustawowym terminie. Jeśli chodzi o dokumenty, niezbędne są dowody osobiste mŁodych oraz skrócony odpis aktu urodzenia dla potrzeb zawarcia maŁżeństwa tego z maŁżonków, które się urodziŁo poza miejscem zawarcia aktu (w tym przypadku poza Łodzią). Jego zaŁatwienie kosztuje ok 20 zŁ. i trwa (Łącznie z pracą Poczty Polskiej) mniej więcej miesiąc. Poza tym w momencie rezerwacji terminu musicie wpŁacić za sporządzenie aktu maŁżeństwa 83 zŁ. oraz podać swoje nazwiska po zawarciu maŁżeństwa oraz nazwisko dzieci. Na...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=5819


Temat: jakie dokumenty przygotować przed wyjazdem
czyli poswiadczone tlumaczenie dokumentow z polskiego na grecki nie jest jakims wielkim problemem na cyprze? i jeszcze jedno pytanie, czy w przypadku cypryjskiego ID wystarczy skrocony odpis aktu urodzenia czy tez musi byc pelny?
Źródło: forum.kypros.org.pl/viewtopic.php?t=3878


Temat: " Becikowe" w Bytowie
...złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania. Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców). To becikowe to jest zapomoga? Nic tu nie pisze ,że uzależnia się od stanu prawnego małżeństwa czy panieństwa.Przysługuje po urodzeniu dziecka, to czemu w Bytowie w praktyce jest...
Źródło: fotoalbum.ebytow.pl/forum/viewtopic.php?t=437


Temat: świadczenia - postępowanie
...w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, 2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, 3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 4) zaświadczenie ze szkoły, w przypadku kiedy dziecko ukończyło 18 rok życia, 5) zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się albo osoby legitymującej...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7022


Temat: PASZPORT DLA DZIECKA
...anulowania poprzedniego paszportu dziecka lub jego wpisu w paszportach rodziców. Składając podanie o paszport dla dziecka przed ukończeniem 18 roku życia, oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku:    * osobiście w Oddziale ds. Paszportów składając swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie przedkładając do wglądu dowody osobiste z wpisanym w nie dzieckiem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie posiadało paszportu lub nie było wpisane do paszportów rodziców,    * w formie oświadczenia potwierdzonego notarialnie (dotyczy tylko kraju),    * w formie oświadczenia potwierdzonego przez Konsula RP ,    * w formie postanowienia sądu opiekuńczego,    * opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy wyraża zgodę na wystawienie...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=31971


Temat: Formalności
Akt urodzenia musisz sama dostarczyć do USC. Jest on chyba wydawany tylko w delegaturze Łódź - Widzew, z tego co słyszałam... A dokładnie jest to USC-Centrum, al. Piłsudskiego 100. Znajdują się tu akty wszystkich urodzonych w Łodzi. Skrócony odpis aktu urodzenia jest potrzebny do uzyskania zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Podanie o wydanie skróconego aktu urodzenia może złożyć każdy (nawet osoba niespokrewniona) i trzeba kupić znaczki skarbowe za 20 zł (5 zł podanie i 15 zł odpis). Natomiast odebrać może tylko sam zainteresowany bądź osoba spokrewniona z dowodem osobistym wnioskodawcy. Na akt czeka się kilka dni lub nawet do 2 tygodni....
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=704


Temat: na kogo bedzieta głosować?
...synów. O co chodzi? Czemu wspomnienie o ojcu drażni Kaczyńskich? Zobaczmy, jak faktycznie przebiegało życie Rajmunda Kaczyńskiego. Syn wysokiego urzędnika kolejowego z Grajewa Aleksandra Kaczyńskiego szczycącego się szlacheckim pochodzeniem oraz pochodzącej z okolic Odessy Franciszki Świątkowskiej, urodził się właśnie w Grajewie. W maju 2007 r., podczas wizyty premiera w Grajewie, władze miasta przekazały mu uroczyście skrócony odpis aktu urodzenia Rajmunda Kaczyńskiego. Fakt ten został odnotowany na stronach internetowych miasta. W 1927 r. Aleksander i Franciszka wraz z Rajmundem przenieśli się do Baranowicz (dziś Białoruś), gdzie Aleksander objął funkcję naczelnika ekspedycji węzła kolejowego. Franciszka prowadziła własny interes – obrót nieruchomościami. Powodziło im się świetnie, mieli dwa domy, sad, kilkanaście...
Źródło: zapasowe.fora.pl/a/a,10559.html


Temat: upadlosc firmy a macierzynski
...zasiłku macierzyńskiego. Wtedy tylko prawo do zasiłku macierzyńskiego począwszy od dnia urodzenia dziecka. Inaczej jest, jak stosunek pracy jest rozwiązany z powodu likwidacji/upadłości firmy w trakcie macierzyńskiego - wówczas pracownica ma już ustalone prawo do urlopu macierzyńskiego i nic się nie skraca. Potrzebne dokumenty do ustalenia wysokości zasiłku: zaświadczenie płatnika składek, wystawione na druku ZUS Z-3, a po porodzie - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34798


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Mercedes S140 Auto z Klasą